ตื่นตาแหล่งท่องเที่ยวเลย ชมสกายวอล์คภูลำดวน

นักท่องเที่ยวตื่นตาชมทะเลหมอก สองฝั่งโขงไทย-ลาว สกายวอล์คแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเลย ยอดภูลำดวน อำเภอปากชม
นายสุรนันท์ สารีพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านปากชม อ.ปากชม จ.เลย เปิดเผยว่า ในพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวกำลังได้รับความสนใจอย่างมาก คือ ภูลำดวน เดิมเรียกว่าภูซำทอง เพราะมีห้วยซำทองไหลผ่านใกล้ ๆ เมื่อก่อนเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดของชาวบ้าน ต่อมาได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่อง

เที่ยว เนื่องจากธรรมชาติสวยงามมองเห็นทิวทัศน์ของโค้งน้ำแม่น้ำโขง ทะเลหมอกและดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ส่วนการสร้างสกายวอล์คเริ่มมาจากในช่วงนายคุมพล บรรเทาทุกข์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้คำแนะนำปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ซึ่งมีสกายวอล์คสร้างเป็นสะพานไม้ที่ไว้ถึง 4 จุด เชื่อมกันเป็นรูปตัว C สามารถชมทะเลหมอกและทิวทัศน์มุมสูงของแม่น้ำโขงทั้งฝั่งไทยและลาวได้รอบตัว

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *