เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง

แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 11,000 ไร่ ตั้งอยู่ในอำเภอเซกาและอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เป็นโครงการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในหน้าแล้งของกรมชลประทาน ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 และประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง เมื่อปี พ.ศ. 2525

นอกจากนี้ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (Ramsar Site) ลำดับที่ 1,098 ของโลก (Wetland of International Importance) เมื่อปี พ.ศ. 2544 และเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำลำดับที่ 2 ของประเทศไทย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง มีรูปร่างยาวเรียวมีส่วนโค้งนิด คล้ายรูปพระจันทร์เสี้ยว มีป่าโปร่งกับป่าดงดิบแล้งโอบล้อม ตรงกลางบึงมีเกาะสันดอนขนาดใหญ่ 2 – 3 แห่ง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและพืชน้ำหลายชนิด เช่น ปลาบู่แคระ ซึ่งเป็นปลาพันธุ์ที่หายาก รวมถึงนกหลายประเภท. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *