ยื่นสนช.ค้าน”สมชาย ชาญณรงค์กุล”นั่งกกต. 

ผู้เสียหายจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ยื่นสนช.ค้าน “สมชาย ชาญณรงค์กุล” นั่งกกต. แจงละเว้นปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายสมัยเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ที่รัฐสภา นางสาวกาญจนา ภู่ทอง ผู้ประสานงานตัวแทนประชาชนผู้ได้รับความเสียหายกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านนายสมชาย ชาญณรงค์กุล ผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)

โดยมีนายสมชาย แสวงการ โฆษกคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกกต. เป็นตัวแทนรับหนังสือ นางสาวกาญจนา กล่าวว่า พวกตนเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ขณะที่นายสมชาย ดำรงตำแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้ได้ฟ้องต่อศาลอาญาเนื่องจากอาจเข้าข่ายปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  ทั้งนี้ รายงานการสอบสวน สำนักคดีอาญาพิเศษ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ระบุด้วยว่า การกระทำดังกล่าวของนายทะเบียนสหกรณ์ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิวัติหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ2542 ดังนั้น จึงเห็นว่านายสมชายเป็นผู้ที่ไม่สมควรจะได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งกกต.หรือไม่. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *